GDPR

POLITICA GENERALĂ‚ A DANUBIATEC SRL DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Temei legal

Vă aducem la cunoștință că, începând cu data de 25 mai 2018, în toate statele Uniunii Europene se va aplica Regulamentul 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (în continuare ” GDPR „).
Scopul principal al GDPR este creșterea nivelului de protecție a datelor personale si crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date.

DANUBIATEC SRL se aliniază la standardele europene privind prelucrarea datelor cu caracter personal stipulate in GDPR. Protecția datelor este de o importanță deosebită pentru noi și dorim să fim deschiși și transparenți în privința prelucrării datelor cu caracter personal.
Prin urmare, considerăm că este un moment potrivit să vă informăm cum protejam datele dumneavoastră personale și cum ne însușim prevederile GDPR.

Cine vă prelucrează datele cu caracter personal?

DANUBIATEC SRL cu sediul 507055, Cristian, str. Lungă, nr. 107, birou 6, telefon 0268 311 975

Care sunt categoriile de persoane vizate?

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal se adresează reprezentanților legali și/sau angajați responsabili de sau implicați în încheierea și executarea contractelor  sau în derularea relației de colaborare cu DANUBIATEC SRL, potențiali clienți sau furnizori, angajați, stagiari sau colaboratori, precum și altor persoane care ne contactează sau ne vizitează sediile.

Care sunt tipurile de datele personale prelucrate, scopul și temeiurile prelucrării, destinatarii?

Dacă sunteți reprezentanți/delegați ai diferitelor firme (persoane juridice) colaboratoare.

Procesăm datele cu caracter personal respectiv nume, prenume, telefon, e-mail, poziție deținută, denumirea angajatorului și alte date de contact în scopul executării contractului sau al încheierii unui nou contract și pentru îndeplinirea obligațiilor legale decurgând din contract/ofertă sau din relația de colaborare. Colectarea datelor cu caracter personal referitoare la persoanele de contact se poate realiza din mesajele electronice, din ofertele de contractare sau direct de la persoana vizată.

Categorii de destinatari pentru aceste date:

Dacă sunteți vizitatori ai sediilor noastre sau executați servicii de transport

În temeiul Anexei 2d) din HG nr. 301/2012 – Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, datele vizitatorilor incintelor societății, respectiv nume, prenume, sunt prelucrate în scopul asigurării securității incintei, prin completarea Registrului de evidență a accesului persoanelor în obiectiv.
De asemenea, este prelucrată
imaginea dvs. ca o consecință a înregistrării acesteia de către sistemul de camere video cu circuit intern care monitorizează continuu incintele DANUBIATEC SRL, în temeiul interesului legitim de a asigura securitatea obiectivului și conform Legii nr. 333/2003.

Categorii de destinatari cărora le sunt divulgate prin transmitere datele de mai sus:

Pentru șoferii delegați ai transportatorilor, prelucrăm datele de identificare și în scopul întocmirii documentelor contabile (facturi, avize însoțire marfă) și a documentelor de transport (CMR), conform legii fiscale și pentru executarea contractelor de transport, respectiv de vânzare-cumpărare de mărfuri.

Categorii de destinatari cărora le sunt divulgate prin transmitere datele de mai sus:

Dacă sunteți delegați ai altor firme pentru executarea unor lucrări pe teritoriul companiilor noastre

Datele cu caracter personal respectiv nume, prenume, funcție, angajator, aparținând persoanelor fizice care sunt delegate pentru executarea diferitelor lucrări în incinta DANUBIATEC SRL sunt prelucrate în vederea asigurării instructajului colectiv de sănătate și securitate în muncă, conform Legii nr. 319/2006, cât și pentru a avea permis accesul în incinte, pe durata lucrării respective, în vederea executării contractului.

Categorii de destinatari pentru aceste date:

Dacă sunteți candidați la posturile noastre vacante

Datele dvs.: nume, prenume, CNP, data nașterii, numele părinților, adresă, serie și nr. CI, funcție, studii, calificare, stare civilă, telefon, e-mail sunt prelucrate în procesul de recrutare în vederea încheierii unui contract individual de muncă.
Ele sunt transmise numai în privința persoanei selectate
către următorii destinatari:

Dacă sunteți persoane care ne contactează pentru alte solicitări

Colectăm date cu caracter personal atunci când o persoană ne contactează referitor la o întrebare, solicitare, reclamație (cum ar fi numele, detaliile de contact și conținutul comunicării). În aceste situații, persoana respectivă are controlul asupra datelor cu caracter personal transmise, iar noi vom folosi aceste date numai  în scopul de a răspunde solicitării.

Cum asigurăm securitatea datelor cu caracter personal?

DANUBIATEC SRL se preocupă în mod constant de îmbunătățirea măsurilor tehnice și organizatorice implementate pentru asigurarea securității datelor personale ale dumneavoastră, în vederea protejării lor împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii ori accesului neautorizat asupra lor. Avem un cadru de politici și proceduri referitoare la protecția datelor cu caracter personal și verificăm periodic caracterul adecvat al măsurilor în vigoare.
În cadrul
DANUBIATEC SRL, accesul la datele dvs. personale este limitat la personalul implicat în îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract sau în comunicarea cu partenerii de afaceri, acesta fiind instruit cu privire la caracterul confidențial al datelor, iar accesarea se realizează pe baza unor proceduri de autentificare și de conectare a utilizatorilor.

Pentru cât timp vă salvăm datele? Pentru cât timp vă salvăm datele dvs. cu caracter personal?

Vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal doar pentru perioada de timp necesară atingerii scopurilor prelucrării, așa cum sunt ele menționate mai sus, și cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.
Astfel, în funcție de scopurile prelucrării, datele dumneavoastră sunt păstrate:

În anumite circumstanțe, am putea păstra  datele dvs. cu caracter personal pentru perioade mai lungi de timp, în cazul oricăror plângeri sau probleme care pot apărea, precum și în scopul constatării, exercitării sau apărării drepturilor noastre în fața organismelor de soluționare a litigiilor.

Ce drepturi aveți pentru prelucrarea datelor?

În calitate de persoane vizate, GDPR vă oferă o serie de drepturi. Iată lista completă a drepturilor pe care le aveți:

Cum puteți să vă exercitați drepturile privind prelucrarea datelor?

Puteți să vă exercitați drepturile dvs, să înaintați o plângere sau cerere de lămurire privind modul în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal sau privind conținutul prezentului document, depunând o solicitare scrisă la adresa de e-mail: dataprotection@danubiatec.ro, ori la sediul DANUBIATEC SRL indicat mai sus.
De asemenea, în cazul în care sunteți de părere că v-am încălcat vreun drept privind acest subiect, aveți dreptul de a depune o plângere la
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în București, Bd G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod poștal 010336 sau să vă adresați instanțelor judecătorești competente.

Modificări aduse acestei Politici

Recunoaștem faptul că transparența este o responsabilitate continuă, astfel că vom revizui periodic acest document.

Utilaje

Sisteme de exhaustare
Prescontainere
Prese balotat deșeuri
Tocătoare
Benzi transportoare

Partenerii noştri

Contact

Str. Lungă, nr. 107, Biroul 6
    507055 - Cristian, Brasov, Romania
Tel/fax: +40-268-311.975
Mobil:    +40-751-100.883
E-mail: office@danubiatec.ro